16 Ιουν 2008

Χαμένοι....νικητές!!!!....


"Σε μια φιλοσοφική συζήτηση πραγματικός νικήτης είναι ο χαμένος
διότι μετά τo πέρας της έχει μάθει κάτι που δεν ήξερε μέχρι αυτή
(η συζήτηση)
να πραγματοποιηθεί."

Επίκουρος


Δεν υπάρχουν σχόλια: