17 Ιαν 2010

θέση

Όποιος πονά, και δεν το φανερώνει
 
Κάνει τον πόνο άρχοντα...
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: